Szervezeti és modell jellegű együttműködés kiépítése

4. Az innováció jellemzői:

4.1 Az innováció címe:

Belső hálózati együttműködés

A Dél-Zselic Középiskola szakmai szervezeti midellje

4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:

A Dél-Zselic Középiskola általános iskoláinak szakmai végrehajtó testülete az Ügyvivői Testület (executive board: a továbbiakban: board). A board ellenőrzi és irányítja a Dél-Zselic Középiskola általános iskolái szakmai munkáját és annak munkaközösségeit. A boardba csak teljes jogú tagok választhatók. Teljes jogú tagok a Dél-Zselic Középiskola általános iskoláinak igazgatói. A boardban három tag dolgozik (junior, elnök, szenior). Az újonnan megválasztott tag a junior tisztséget tölti be. Éves váltásban lesz a juniorból elnök, elnökből szenior.

4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:

Mindenkinek saját címe

4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:

A jó döntés mögött adatok, információk, elemzések és módszerek sokasága áll. A rendszer megadja a lehetőséget a döntéshozók számára, hogy használják a kreativitásukat, egyszerűen, közvetlenül és azonnal. Összegyűjtöttük, hogy melyek azok az problématerületek, melyek az i9ntézményben indukálódnak és mindhárom szintet ( óvoda, iskola, középiskola) érintik. A vezetők feladata, hogy szerteágazó, előre láthatatlan problémákra megoldásokat találjanak. Ez a belső hálózati együttműködés lehetőséget ad a demokratikus, gyors, szakmailag megalapozott döntések meghozatalára, és azok ellenőrzésére.

4.5 A humánerőforrás:

Az intézmény tagintézmény-vezetői lehetnek a board tagjai. Hároméves váltásban választják a board tisztségviselőit.

5. Információk az innovációt hasznosítók számára:

5.1 Az innováció típusa:

Szerkezeti modell

5.2 Az innováció mely intézményben alkalmazható:

Általános iskola

 

Dokumentumtár