SNI (enyhe értelmi fogyatékos) diagnosztizáló feladatlaprendszer

A feladatlapokat az intézményünk kompetencia alapú integrált (többségibe integrált enyhe értelmi fogyatékosok tanterve) tantervében meghatározott követelményeknek és továbbhaladás feltételeinek alapján állítottuk össze. Minden feladatlap két szintet mér, a minimum szintet, mely megfelel a tantervünk által meghatározott továbbhaladás feltételeinek, valamint a követelményszintet, mely megfelel a tantervünk által meghatározott követelményeknek. Az elért összpontszám alapján százalékot számolunk, szövegesen értékelünk, majd leírjuk a típushibákat, hiányosságokat, valamint fejlesztési javaslatot írunk. A diagnosztikus mérések eredményei alapján készülünk fel a mérést követő korrekciós órára, órákra, ezt követően pedig témazárót iratunk. A minimum szintű feladatok 80 %-át kell hibátlanul megoldani ahhoz, hogy elfogadható legyen a teljesítmény.
Célunk, hogy tanórán a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az eltérő ütemben fejlődő, különböző adottságú és szociális hátrányokat mutató gyerekek személyiségének fejlődéséhez. A differenciálás nem a tanulók, hanem a munkavégzés, a tanulás feltételeinek differenciált megszervezését. Ehhez elengedhetetlen az aktuális szint tudása, diagnózisa. A diagnosztizáló méréssel háttérbe szorult a szummatív érékelés dominanciája, előtérbe kerül a formatív értékelés. A diagnosztikus mérések során feltérképezzük az eredményeket, felkutatjuk a háttértényezőket, feltárjuk az elmaradásokat és okaikat. Egy éves kipróbálás után egy érdemjegyet javult tanulók témazáróinak eredménye.
Az integrációs team szervezi, korrigálja és koordinálja a feladatlapok naprakész állapotát. A fejlesztő- és gyógypedagógusok készítik fel a többségi pedagógusokat az SNI –enyhe értelmi fogyatékosok- integrációjával kapcsolatban adódó pedagógiai problémákra. Munkánkat hatékonyan segíti a kéttanítós-kéttanáros integrációs modell alkalmazása. A diagnosztizáló feladatalap rendszer alkalmazása sikeresé teszi az adaptív tanulási folyamatot.
A feladatlapokhoz javítási kulcsot készítettünk, mely útmutató a pedagógus számára, megkönnyíti a gyors javítást, tipográfia segítségével tesszük pergővé a feladatokban minimum és a követelmény megkülönböztetését és pontozását

 

Dokumentumtár